Zlot Wolnej Młodzieży Niemieckiej

Zlot Wolnej Młodzieży Niemieckiej
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zlot Wolnej Młodzieży Niemieckiej. Zlot młodzieży w Berlinie
Data wydania: 1950-06-14
Czas trwania: 02:49
Kategorie tematyczne: wydarzenia światowe
opis filmu
O filmie

Składanie wieńców pod pomnikiem Bohaterów Armii Radzieckiej. Stadion, tłumy na trybunach. Pokazy, wymachiwanie flagami. Pochód tłumu ulicami Berlina. Niesione portrety Stalina i Lenina.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 14
Osoba: Wilhelm Pieck (niemiecki polityk i działacz społeczny), Erich Honecker (niemiecki polityk komunistyczny), Walter Ulbricht (sekretarz generalny SED)
Zdarzenie: zlot młodzieży niemieckiej w Berlinie
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Berlin
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), NRD
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:15Napis: „Zlot Wolnej Młodzieży Niemieckiej”, w tle pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej.
00:00:07:18Młodzież składa wieńce pod pomnikiem Bohaterów Armii Radzieckiej.
00:00:31:16Zgromadzona ludność na stadionie oklaskuje pokazy sportowców.
00:01:05:00Manifestacja młodzieży niemieckiej.
00:01:12:08Wilhelm Pieck pozdrawia młodzież z trybuny honorowej.
00:01:20:16Defilada młodzieży niemieckiej.
00:01:38:12Młodzież śpiewa w czasie pochodu.
00:02:05:00Młodzież idąca w pochodzie.
00:02:39:14Plansza końcowa: „FILM POLSKI”.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Olbrzymie tłumy przybyłe do Berlina z okazji ogólnoniemieckiego Zlotu Młodzieży Demokratycznej wzięły udział w uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem Bohaterów Armii Radzieckiej. Na nowo otwartym stadionie im. Waltera Ulbrichta odbyły się pokazy gimnastyczne i zawody przy udziale sportowców Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej. Kulminacyjnym punktem uroczystości zlotowych była ogromna, siedemsettysięczna manifestacja młodzieży niemieckiej. Z trybuny honorowej pozdrawiali defilujących: prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelm Pieck, członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego oraz liczni przedstawiciele demokratycznych organizacji młodzieżowych z całego świata.
Tymi samymi ulicami, którymi szły kiedyś pruskim marszem zmilitaryzowane hordy hitlerowców, teraz przechodziła młodzież manifestująca przeciwko podżegaczom wojennym, na cześć pokoju i demokratycznej jedności Niemiec. Młodzież niemiecka wznosiła okrzyki na cześć generalissimusa Stalina i Związku Radzieckiego, na cześć przyjaźni z Ludową Polską.
Mimo szykan i przeszkód przybyło z Niemiec Zachodnich 50 tysięcy uczestników. Nieśli oni transparenty z napisem: „Amerykanie wynoście się i zabierzcie Adenauera”. Imponujący przegląd pokojowych sił młodzieży niemieckiej to nowy cios w podżegaczy wojennych. Demokratyczne Niemcy stają się ważnym ogniwem światowego frontu pokoju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę