ZSCH obraduje

ZSCH obraduje
Loading the player ...
Tytuł pełny: ZSCH obraduje
Data wydania: 1949-04-13
opis filmu
O filmie

Sala z delegatami. Przybycie Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza. Przemówienie Bolesława Bieruta. Brawa.

Redakcja: Olga Borzechowa
Numer tematu: 1
Osoba: Józef Cyrankiewicz (premier RP), Bolesław Bierut (prezydent RP)
Obiekt: Związek Samopomocy Chłopskiej
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 16/49".
00:00:19:04Napis: "Z.S.CH. obraduje". Uczestnicy zjazdu na sali obrad.
00:00:29:03Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz.
00:00:36:16Delegacja radziecka.
00:00:48:16Brawa.
00:01:03:13Masy chłopów polskich.
00:01:10:04Przemówienie Bolesława Bieruta.
00:03:35:21Owacje.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pod hasłem sojuszu robotniczego-chłopskiego odbył się w Warszawie Trzeci zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej. Na zjazd przybył prezydent Bierut w towarzystwie premiera Cyrankiewicza i członków rządu. Zebrani serdecznie witali uczestniczącą w obradach delegacją kołchoźników radzieckich. Cztery tysiące małorolnych i średniorolnych ze wszystkich gmin i powiatów wzięło udział w zjeździe. Reprezentują oni masy chłopów polskich. Do zebranych przemówił prezydent Bierut. [Przemówienie Bolesława Bieruta] Obywatele, przyjechaliście z całej Polski aby radzić o sprawach wsi i o pracy waszej organizacji "Związku Samopomocy Chłopskiej". Witam was gorąco i serdecznie w imieniu naszego państwa, w imieniu rządu, w imieniu całej Rzeczypospolitej. Sprawy, nad którymi będziecie obradować interesują głęboko cały naród polski. Przed wsią polską, przed milionowymi masami chłopów pracujących staneło dziś olbrzymie zadanie: przebudować i ulepszyć życie wsi polskiej, podniesć dobrobyt i kulturę mas ludowych. Trzeba aby znikła wreszcie i aby znikła raz na zawsze nędza, ciemnota i zacofanie wsi. Trzeba by nasza ziemia ojczysta dawała rolnikowi takie plony na jakie pozwala dzisiejsza wiedza ludzka i technika. Trzeba aby dziecko chłopskie miało dostęp do wszyskich szczebli oświaty i nauki. Trzeba wyrwać jak najszybciej milionowe masy mało i średnio rolnego chłopstwa z dotychczasowego upośledzenia gospodarczego. Oto wielkie, historyczne zadanie, które stoi dziś przed naszym pokoleniem, które stoi przed Polską Ludową.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę