Pod znakiem oszczędności

Pod znakiem oszczędności
Loading the player ...
Tytuł pełny: Pod znakiem oszczędności
Data wydania: 1949-03-30
opis filmu
O filmie

Sala Rady Państwa w Warszawie. Portret Bolesława Bieruta. Przemówienie Józefa Cyrankiewicza. Przemówienie Eugeniusza Szyra. Przemówienie Konstantego Dąbrowskiego. Przemówienie Hilarego Minca. Referaty przodowników pracy, chłopów, robotników, górników. Gromkie brawa.

Redakcja: Olga Borzechowa
Numer tematu: 2
Osoba: Konstanty Dąbrowski (ekonomista, działacz państwowy), Hilary Minc (minister przemysłu, minister przemysłu i handlu, wicepremier ds. gospodarczych), Józef Cyrankiewicz (premier RP i PRL), Eugeniusz Szyr (polski polityk komunistyczny)
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 14/49".
00:00:19:18Napis: "Pod znakiem OSZCZĘDNOŚCI". Fragment narady.
00:00:25:14Józef Cyrankiewicz przemawia. W tle portret Bieruta.
00:00:30:08Delegaci.
00:00:32:07Józef Cyrankiewicz.
00:00:36:18Brawa.
00:00:41:18Eugeniusz Szyr przemawia.
00:00:53:06Konstanty Dąbrowski przemawia.
00:01:03:00Hilary Minc przemawia.
00:01:13:09Górnicy w strojach galowych.
00:01:27:22Brawa.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W sali Rady Państwa w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Narada Oszczędnościowa. Premier Cyrankiewicz powitał przybyłych na naradę działaczy związków zawodowych, członków rad zakładowych, przodowników pracy, jak również kierowników wszystkich dziedzin życia gospodarczego oraz przedstawicieli spółdzielczości i partii politycznych. Wiceminister Szyr w referacie o zadaniach oszczędnościowych w przedsiębiorstwach państwowych podkreślił metody walki z marnotrawstwem i sposoby realizacji uchwały rządu o zaoszczędzeniu stu piętnastu miliardów złotych. Minister Dąbrowski mówił o Planowym Systemie Oszczędzania w gospodarce budżetowej. Minister Minc powiedział: "Jeżeli potrafimy stworzyć klimat, w którym marnotrawstwo będzie wrogiem, a system oszczędzania potężną bronią, znikać będą bolączki naszego życia i dźwigać się będzie w górę gmach Polski socjalistycznej". Referaty wywołały ożywioną dyskusję, w czasie której przodownicy pracy, chłopi małorolni, górnicy i hutnicy wezwali klasę pracującą do wprowadzenia w życie Planowego Systemu Oszczędzania.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę