Żniwa na Śląsku i Pomorzu

Żniwa na Śląsku i Pomorzu
Loading the player ...
Tytuł pełny: Żniwa na Śląsku i Pomorzu
Data wydania: 1945-08-18
Kategorie tematyczne: gospodarka, wojsko
Tagi: żniwa
opis filmu
O filmie

Żołnierze z kosami, wojsko przy żniwach. Układanie snopków.

Redakcja: Ludwik Perski
Numer tematu: 4
Zdarzenie: żniwa
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Polska
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:07Żołnierze idą z kosami.
00:00:08:13Snopowiązałki konne obsługiwane przez wojsko.
00:00:23:09Żołnierze koszą zboże.
00:01:20:10Ustawianie snopków.
00:01:28:18Żołnierzy przy pracy.
00:01:42:15Ustawianie snopków.
00:01:51:06Żołnierze koszą zboże.
00:02:04:00Ustawione snopki na polu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Żniwa na terenach odzyskanych dobiegają końca. Na Pomorzu Zachodnim ciężar akcji żniwnej spada przede wszystkim na wojsko. Żołnierz polski zamienia automat na kosę, na miejsce kierowcy przy maszynie rolniczej. Specjalnie sformowana dywizja gospodarczo-rolnicza zbiera plony w najsłabiej zaludnionych powiatach zachodniopomorskich. Pierwsze żniwa w wyzwolonej Polsce. Po raz pierwszy wyszły w pole dziesiątki tysięcy nowych gospodarzy. Na Śląsku przyszli im z pomocą organizacje młodzieży, wojsko oraz ludność miejska zwerbowana do czasowej pracy w polu. W tym trudnym okresie odbudowy gospodarczej kampania żniwna ma dla kraju znaczenie szczególnie doniosłe. Plony tegoroczne muszą być zebrane w całości, ani jeden kłos nie pozostanie w polu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę