Wiec partii robotniczych

Wiec partii robotniczych
Loading the player ...
Tytuł pełny: Wiec partii robotniczych w Warszawie
Data wydania: 1946-03-09
opis filmu
O filmie

Wiec. Wystąpienie Edwarda Osóbki-Morawskiego i Władysława Gomułki.

Numer tematu: 2
Osoba: Edward Bolesław Osóbka-Morawski (premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, członek KRN), Władysław Gomułka (I sekretarz KC PPR (1943-1948))
Zdarzenie: wiec partii robotniczych w Warszawie (PPR i PPS przed wyborami)
Czas akcji: 1946-03
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Gaumont British, Actualités Françaises
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:22Wypełniona publicznością sala (panorama).
00:00:07:14Publiczność (ujęcie z boku).
00:00:11:03Z mównicy, ozdobionej białym orłem, przemawia premier Osóbka-Morawski. Widoczny napis: "NIECH ŻYJE JEDNOŚĆ KLASY ROBOTNICZEJ".
00:00:20:14Publiczność oklaskuje mówcę - plan daleki, ujęcie z ptasiej perspektywy.
00:00:26:01Publiczność klaszcze (ujęcie z boku).
00:00:28:06Panorama z publiczności na przemawiającego wicepremiera Gomułkę.
00:00:35:20Klaszczący mężczyźni.
00:00:38:20Publiczność. Słychać okrzyki: "niech żyje!".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W obliczu niepowodzenia pertraktacji o stworzeniu wspólnego bloku wyborczego wszystkich stronnictw odbył się w Warszawie masowy wiec partii robotniczych. Przywódcy PPS i PPR, premier Osóbka-Morawski, wicepremier Gomułka, opowiedzieli o przebiegu tych pertraktacji. Z uwagi na szczególne znaczenie sprawy wyborów podamy oddzielnie obszerniejsze sprawozdanie ze zgromadzenia. Mówcy podkreślili konieczność demokratycznej jedności narodu dla wypełnienia wielkich zadań państwowych, które stoją przed odrodzoną Polską. Jednym z takich zadań jest pomoc dla ludności ziem zniszczonych w wyniku działań wojennych.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę