Kandydaci portu

Kandydaci portu
Loading the player ...
Tytuł pełny: Kandydaci portu. Sylwetka Jana Brychcy. Sylwetka inż. Kucharskiego. Jan Brychcy – kandydat do Rad Narodowych. Inżynier Michał Kucharski – kandydat do Rad Narodowych
Data wydania: 1954-11-10
Data realizacji zdjęć: 1954-10-26
Kategorie tematyczne: społeczeństwo, polityka
opis filmu
O filmie

Brygadzista Jan Brychcy kieruje nocnym załadunkiem statku. Inżynier Michał Kucharski płynie motorówką wzdłuż statków stojących w porcie. Kucharski w kabinie dźwigu portowego. Kucharski na spacerze z dzieckiem.

Opracowanie dźwiękowe: Stefan Zawarski
Numer tematu: 5-6
Osoba: Jan Brychcy (brygadzista ładowaczy w porcie szczecińskim), Michał Kucharski (starszy inspektor urządzeń przeładunkowych)
Obiekt: port morski w Szczecinie
Czas akcji: 1954
Miejsce akcji: Szczecin
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: „Kandydaci portu”. W tle transport worków z towarem na statek nocą.
00:00:05:10Jan Brychcy, brygadzista młodych ładowaczy, kieruje załadunkiem statku. Dźwig podczas pracy.
00:00:38:12Port szczeciński. Statki w porcie.
00:00:48:24Inżynier Michał Kucharski płynie motorówką wzdłuż statków stojących w porcie.
00:01:05:15Kucharski w kabinie dźwigu steruje maszyną podczas załadunku statku. Węgiel wysypuje się na barkę.
00:01:30:24Kucharski z żoną znosi po schodach wózek z dzieckiem. Inżynier na spacerze z synkiem.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Jan Brychcy - brygadzista młodych ładowaczy w porcie szczecińskim kieruje załadunkiem statku na nocnej zmianie. To nie taka prosta sprawa – umiejętny załadunek. Jan Brychcy – doskonały pracownik, dobry współgospodarz portu – został przez towarzyszy pracy wysunięty na kandydata do Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Port szczeciński. Te wszystkie nabrzeża i dźwigi leżały w ruinach i zgliszczach, gdy rozpoczynał studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej Michał Kucharski. Dziś inżynier Kucharski ze słuszną dumą patrzeć może na odrodzony port szczeciński – jest w tym cząstka jego pracy. Inżynier Kucharski, inspektor urządzeń przeładunkowych, ze szczególnym zamiłowaniem pomaga ruchowi racjonalizatorskiemu, dzieli się swą świeżo zdobytą wiedzą z robotnikami-wynalazcami. Załoga portu wysunęła go jako kandydata na radnego do Wojewódzkiej Rady. A jeszcze zanim został „ojcem miasta” udaje się na niedzielną sesję wyjazdową z trzymiesięcznym synkiem.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę