Wojna polsko-rosyjska

Wojna polsko-rosyjska
Loading the player ...
Polska
1920
Czas trwania:
0:09:59
Sygnatura: MF.1020
opis filmu
O filmie

Działania wojenne w czasie wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku (bitwa o Nasielsk).

Osoba: Iwan Omelianowicz-Pawlenko (ukraiński działacz wojskowy, generał-chorąży)
Czas akcji: 1920-08
Miejsce akcji: Pułtusk, Nasielsk, rzeka Narew
Prawa: dyspozytariusz FINA
Format dźwięku: brak
Format klatki: 4:3
Kolor: czarno-biały
opis sekwencji
00:00:00:03Żołnierze palą papierosy.
00:00:05:17Plansza tekstowa: Czarno Zaporożec (Czarno szlejkowiec) 7-letni kozak biorący udział we wszystkich walkach swego pułku.
00:00:15:00Mały kozak podjeżdża na koniu do atamana i składa meldunek.
00:00:31:18Plansza tekstowa: Dwa sztandary ofiarowane armji Pawlenki przez rządy Turcji i Grecji.
00:00:35:22Żołnierze prezentują sztandary.
00:00:44:04Plansza tekstowa: (Pod Buczaczem) Pancerka „Zaporożec” w walce (ogień armatni)
00:00:49:23Jadący po szynach wagon, na nim armata i żołnierze. Strzelanie z armaty.
00:01:28:23Plansza tekstowa: Dnia 18-go o godz. 4-tej po poł. otrzymuje 68 pułk wielkopolski rozkaz przejścia rzeki Narwi. Pod osłoną ognia 5-tej baterji Leg. Pol. rzucają się żołnierze w bród rzeki.
00:01:40:23Wybuchy na polu walki. Żołnierze przeprawiają się przez rzekę Narew. Polska artyleria w akcji.
00:02:27:10Plansza tekstowa: Działanie karabinu maszynowego w oknie.
00:02:32:18Karabin maszynowy strzelający z okna budynku.
00:02:56:11Plansza tekstowa: Posterunek, obserwujący przez dziurę w parkanie nieprzyjaciela, zajmującego pozycję po lewym brzegu rzeki Narwi.
00:03:05:05Żołnierz obserwuje teren przez dziurę w desce. Żołnierze przedzierający się przez rzekę.
00:03:27:17Plansza tekstowa: Nie bacząc na straszliwy ogień artylerji nieprzyjacielskiej, osiągają żołnierze lewy brzeg Narwi.
00:03:35:08Żołnierz odpływa od brzegu łodzią. Żołnierze przeprawiają się przez rzekę po prowizorycznym przejściu zbudowanym z desek.
00:04:23:16Plansza tekstowa: O zmroku zajmują nową pozycję.
00:04:27:20Żołnierze czołgają się. Żołnierze zajmują stanowisko strzeleckie i strzelają z karabinu maszynowego.
00:05:01:23Plansza tekstowa: O świcie.
00:05:03:21Żołnierze odpoczywają na wzgórzu.
00:05:10:14Plansza tekstowa: Opuszczone okopy nieprzyjacielskie.
00:05:13:22Puste okopy nieprzyjacielskie
00:05:25:06Plansza tekstowa: Most na rzece Narwi, zniszczony przez bolszewików przy odwrocie z Pułtuska.
00:05:33:09Zniszczony most.
00:06:04:21Plansza tekstowa: Placówka na prawym brzegu Narwi.
00:06:07:18Żołnierze czuwają na pozycji bojowej.
00:06:13:07Plansza tekstowa: Pobojowisko pod Nasielskiem.
00:06:16:03Pole po bitwie. [16.08.1920 r. zdobycie Nasielska przez generała Osińskiego]
00:06:30:05Plansza tekstowa: Partja jeńców bolszewickich, wzięta do niewoli przy pierwszym uderzeniu.
00:06:34:23Jeńcy bolszewiccy.
00:06:41:23Plansza tekstowa: Oglądani z bliska.
00:06:44:09Jeńcy.
00:06:51:16Plansza tekstowa: Sanitarjuszka bolszewicka.
00:06:53:17Sanitariuszka siedzi wśród jeńców.
00:07:00:21Plansza tekstowa: Zajazd kuchni polowej na pozycję.
00:07:04:04Konie piją wodę z rzeki. Żołnierze jadą z kuchnią polową.
00:07:24:09Plansza tekstowa: Piechota po wyparciu nieprzyjaciela z pod Nasielska maszeruje naprzód.
00:07:45:22Plansza tekstowa: Gdy dzielny pułk wielkopolski znalazł się w rezerwie, przedstawicielka Sekcji Propagandy i Opieki nieszczędzi mu artykułów pierwszej potrzeby.
00:07:58:01Kobieta rozdaje żołnierzom artykuły.
00:08:14:00Plansza tekstowa: Następnie piszą żołnierze listy.
00:08:17:09Polscy żołnierze piszą listy.
00:08:26:23Plansza tekstowa: Odbiera je przedstawicielka S.P.i.O.
00:08:30:10Kobieta zbiera listy od żołnierzy.
00:09:00:13Plansza tekstowa: Misje wojskowe: angielska i amerykańska śledzą zainteresowaniem przebieg akcji.
00:09:08:11Przedstawiciele zagraniczni oglądają mapę.
00:09:22:15Plansza tekstowa: Z powodzeniem na froncie powraca humor w szeregi. Mimo bliskie sąsiedztwo nieprzyjaciela improwizują „poznaniacy” kabaret pod gołem niebem, w którem atrakcją programu jest "tancerka bosa".
00:09:37:20Mężczyzna przebrany za kobietę tańczy boso na trawie. Żołnierze oglądają występ „tancerki”. Wybuch (zapewne celowy) podczas występu.
zwiń zakładkę
treść

Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku. Oddziały ukraińskie generała Pawlenki w armii polskiej. Wojsko Polskie przeprawia się przez rzekę Narew. Wypieranie wojsk bolszewickich. Zniszczony most na Narwi. Bitwa pod Nasielskiem. Jeńcy bolszewiccy. Żołnierze jadący z kuchnią polową. Kawaleria i piechota w marszu. Polscy żołnierze podczas odpoczynku. Mężczyzna przebrany za tancerkę tańczy przed żołnierzami.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę