similar to: Sadzenie kartofli na ��yznych r��wninach Podola