similar to: Rudow��glowiec ���Jedno���� Robotnicza���