similar to: Profesor Samoj��owicz przyby�� do Warszawy na odczyt