similar to: Czechos��owacja. Czesko-bu��garski pakt przyja��ni