similar to: Akademia. W XXXV rocznic�� Wielkiego Pa��dziernika