similar to: ��wi��to rado��ci m��odo��ci Konstytucji