Zjazd PPS

Zjazd PPS
Loading the player ...
Full title: Zjazd pepeesowców - byłych uczestników walki zbrojnej z Niemcami
Release Date: 1946-06-27
Duration: 01:14
Tags: pochód, PPS
overview
About the film

Przewodniczący zjazdu. Uczestnicy zjazdu na sali. Pochód ze sztandarami. Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Supervisor: Jerzy Bossak
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 6
Person: Krystyna Strusińska (członek grupy dywersyjnej), Henryk Dąbrowski (żołnierz), Stefan Urbaniec (żołnierz), Łucja Baranowska (pracownik wywiadu)
Object: Roma, Grób Nieznanego Żołnierza
Event: zjazd pepeesowców
Time: 1946-06
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Actualités Françaises
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:12Siedzący za stołem przewodniczący zjazdu. Widoczny napis na kotarze za stołem: "PPS. 1939-1945. ŻOŁNIERZOWI SOCJALIŚCIE. NIEPODLEGŁOŚĆ I SOCJALIZM".
00:00:05:14Sala obrad, zwisające z balkonów sztandary - ujęcie z góry.
00:00:12:20Uczestnicy zjazdu na sali.
00:00:14:04Łucja Baranowska.
00:00:19:12Krystyna Strusińska.
00:00:23:00Henryk Dąbrowski.
00:00:25:12Stefan Urbaniec.
00:00:27:09Uczestnicy zjazdu.
00:00:28:20Sztandary.
00:00:30:09Pochód ze sztandarami, udający się do Grobu Nieznanego Żołnierza (kilka ujęć).
00:00:48:00Mogiła Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy zjazdu składają wieńce.
00:01:02:06Uczestnicy zjazdu stoją, oddają honory poległym.
hide tab
reader text

W Warszawie toczyły się obrady zjazdu pepesowców - uczestników walk z Niemcami. W gmachu Romy spotkali się żołnierze-socjaliści polscy przybyli ze wszystkich zakątków Europy.
Baranowska Łucja pracowała w wywiadzie, a następnie wstąpiła do szeregów Wojska Polskiego.
Strusińska Krystyna - była członkiem grupy dywersyjnej.
Henryk Dąbrowski walczył pod Narwikiem, a Stefan Urbaniec we Włoszech. Dziś kroczą wszyscy we wspólnym szeregu bojowników o demokrację.
Nad Mogiłą Nieznanego Żołnierza uczestnicy zjazdu złożyli hołd pamięci bohaterów walk o niepodległość.

hide tab