similar to: Przekazanie broni do szko��y lotniczej