similar to: Za stanowiskiem rz��du w sprawie ko��cio��a