Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej

Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej
Loading the player ...
Full title: Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej
Release Date: 1952-02-27
Duration: 02:36
Subject Categories: polityka wewnętrzna, religia
overview
About the film

Msza święta. Obrady komisji – przemówienia i brawa.

Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 3-4
Person: Antoni Bida (działacz komunistyczny i dyplomata, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań), Herbert Bednorz (biskup rzymskokatolicki), Antoni Kulawik (ksiądz), Henryk Weryński (ksiądz)
Time: 1952
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:19Napis na dekoracji: „KSIĘŻA KATOLICCY W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I POLSKI LUDOWEJ”.
00:00:06:02Krzyż zawieszony w sali obrad.
00:00:08:12Uczestnicy obrad biorą udział w mszy.
00:00:25:08Napis: „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA ZAPEWNIA OBYWATELOM WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA”.
00:00:31:13Księża w sali obrad.
00:00:37:21Przewodniczący otwiera zjazd.
00:00:42:00Zbliżenia zebranych księży.
00:00:47:12A. Bida.
00:00:49:14Zbliżenia zebranych księży.
00:00:55:17Przemawia ks. Kulawik: „Sprawa stabilizacji na Ziemiach Zachodnich nie jest jeszcze całkowicie załatwiona...”.
00:01:16:00Słuchający księża.
00:01:17:21Przemawia ks. Bednorz: „Proszę księży, jeżeli klerowi niemieckiemu, przy aprobacie najwyższych dostojników...”.
00:01:57:23Oklaski.
00:02:00:18Przemawia ks. Weryński: „...najszerszych sfer społeczeństwa patriotycznego, a w nim i z nim patriotycznego duchowieństwa odpowiada naszym zdaniem projekt naszej konstytucji”.
00:02:18:04Słuchający księża.
00:02:19:21Przemawia ks. Weryński: „Przez udział w dyskusji wszyscy obywatele kraju stają się w ten sposób współtwórcami nowej konstytucji...”.
00:02:37:23Oklaski.
hide tab
reader text

Główna Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolności i Demokrację zebrała się w Warszawie na zjeździe krajowym. Podczas narady księża wysłuchali sprawozdania z dotychczasowej działalności komisji. Na obrady przybył dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, minister Antoni Bida. Referat wygłosił ksiądz kanonik doktór Kulawik, podkreślając sprawę tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Ksiądz Bednorz mówił o akcji protestacyjnej duchowieństwa polskiego przeciwko rewizjonizmowi zachodnioniemieckiemu. Przemówienie księdza Weryńskiego poświęcone było projektowi konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W zakończeniu ksiądz Weryński oświadczył:...

hide tab