similar to: Krak��w. Otwarcie teatru akademickiego