similar to: Powr��t ��o��nierzy armii gen. Andersa