XII Plenum KC PZPR

XII Plenum KC PZPR
Loading the player ...
Full title: XII Plenum KC PZPR ‒ ostatnie przed Zjazdem Partii
Release Date: 1971-11-20
Duration: 01:02
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Sala obrad. Delegaci. Przemawia Edward Gierek. Inni mówcy. Przemawiają inni uczestnicy plenum.

Written by: Jerzy Ambroziewicz
Director of Photography: Karol Szczeciński
Sound Effects: Marek Lusztig
Subject Number: 1
Person: Edward Gierek (I sekretarz KC PZPR), Wojciech Jaruzelski (minister obrony narodowej), Jerzy Ziętek (generał WP, członek KC PZPR,)
Time: 1971
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 46/71 Wydanie B”.
00:00:20:03Napis: „XII PLENUM”. W tle członkowie partii zebrani w sali obrad.
00:00:22:17Przy stole m.in. Wojciech Jaruzelski.
00:00:25:23Jerzy Ziętek.
00:00:25:23Przemawia Edward Gierek.
00:00:40:01Przemawiający uczestnik obrad.
00:00:45:06Zebrani w sali obrad.
00:00:53:14Przemawiający Edward Gierek.
hide tab
reader text

Na ostatnim w tej kadencji plenarnym posiedzeniu Komitet Centralny zatwierdził sprawozdanie KC z działalności między V i VI Zjazdem. Wysłuchał również informacji Edwarda Gierka o przebiegu niedawnych rozmów międzypartyjnych w Warszawie, Moskwie, Berlinie i Pradze. Komitet Centralny zaaprobował wyniki tych rozmów, które powinny także wzmocnić praktykę integracji ekonomicznej krajów RWPG. Pierwszy sekretarz podziękował również członkom ustępującego Komitetu Centralnego za ich wkład w realizację postanowień ostatnich plenarnych posiedzeń KC i przygotowanie do VI Zjazdu Partii.

hide tab