XII Plenum KC PZPR

XII Plenum KC PZPR
Loading the player ...
Tytuł pełny: XII Plenum KC PZPR ‒ ostatnie przed Zjazdem Partii
Data wydania: 1971-11-20
Czas trwania: 01:02
Kategorie tematyczne: polityka
opis filmu
O filmie

Sala obrad. Delegaci. Przemawia Edward Gierek. Inni mówcy. Przemawiają inni uczestnicy plenum.

Opracowanie dźwiękowe: Marek Lusztig
Numer tematu: 1
Osoba: Edward Gierek (I sekretarz KC PZPR), Wojciech Jaruzelski (minister obrony narodowej), Jerzy Ziętek (generał WP, członek KC PZPR,)
Czas akcji: 1971
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 46/71 Wydanie B”.
00:00:20:03Napis: „XII PLENUM”. W tle członkowie partii zebrani w sali obrad.
00:00:22:17Przy stole m.in. Wojciech Jaruzelski.
00:00:25:23Jerzy Ziętek.
00:00:25:23Przemawia Edward Gierek.
00:00:40:01Przemawiający uczestnik obrad.
00:00:45:06Zebrani w sali obrad.
00:00:53:14Przemawiający Edward Gierek.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na ostatnim w tej kadencji plenarnym posiedzeniu Komitet Centralny zatwierdził sprawozdanie KC z działalności między V i VI Zjazdem. Wysłuchał również informacji Edwarda Gierka o przebiegu niedawnych rozmów międzypartyjnych w Warszawie, Moskwie, Berlinie i Pradze. Komitet Centralny zaaprobował wyniki tych rozmów, które powinny także wzmocnić praktykę integracji ekonomicznej krajów RWPG. Pierwszy sekretarz podziękował również członkom ustępującego Komitetu Centralnego za ich wkład w realizację postanowień ostatnich plenarnych posiedzeń KC i przygotowanie do VI Zjazdu Partii.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę