Z procesu biskupa Kaczmarka

Z procesu biskupa Kaczmarka
Loading the player ...
Full title: Z procesu biskupa Kaczmarka. Proces biskupa Kaczmarka
Release Date: 1953-09-30
Duration: 04:02
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Ława oskarżonych. Zeznania świadków. Przemawia ksiądz Kotula. Przemawia ksiądz Czuja. Przemawia prokurator Zarakowski. Sędzia odczytuje wyrok. Zakonnica Niklewska wychodzi z sądu.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek, Franciszek Fuchs
Subject Number: 3-5
Person: Stanisław Zarakowski (naczelny prokurator wojskowy), Jan Czuj (ksiądz), Grajner (ksiądz), Konstanty Skrzyński (dyplomata), Waleria Niklewska (siostra zakonna), Tadeusz Chromecki (podczas okupacji naczelnik Wydziału Politycznego Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na Kraj), Czesław Kaczmarek (biskup diecezji kieleckiej), Kazimierz Kotula (ksiądz), Józef Szelchauz (adwokat)
Event: proces biskupa Czesława Kaczmarka
Time: 1953
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:18Napis: "Z procesu biskupa Kaczmarka". W tle ludzie zgromadzeni w sali sądowej.
00:00:06:12Stół sędziowski.
00:00:12:20Ława oskarżonych.
00:00:17:15Zeznają świadkowie Chromecki, Szelchauz, Skrzyński, ksiądz Grajner.
00:01:33:11Zeznaje ksiądz Kotula: "Za żadną cenę tych ziem nie odda, bo to są ziemie nasze stare, polskie, ziemie piastowskie (...)".
00:02:15:14Zeznaje ksiądz Czuja: "I nie mam roszczeń ani nie chcę przesadzać, jeśli powiem, że całe społeczeństwo katolickie odcina się od politycznej działalności księdza biskupa Kaczmarka (...)".
00:02:34:02Przemawia prokurator Zarakowski: "Proces ten z niezwykłą jasnością rozgraniczył działalność duchowną, kościelną, duszpasterską i działalność wrogą narodowi i państwu (...)".
00:03:21:12Sędzia odczytuje wyrok.
00:03:52:17Zakonnica Niklewska wychodzi z budynku sądu.
hide tab
reader text

Zeznania świadków w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka agentów Watykanu w Polsce przyniosły dalsze miażdżące dowody antynarodowej działalności biskupa Kaczmarka i jego wspólników. Doradca polityczny Kaczmarka Chromecki, sanacyjny dyplomata, wyjaśnił szczegóły swej współpracy wywiadowczej z oskarżonym. Fakty potwierdzające antypolski charakter polityki Watykanu, realizowanej przez reakcyjny odłam hierarchii kościelnej, przytoczył Szelchauz, były adwokat Najwyższego Trybunału Papieskiego, tak zwanej Roty Rzymskiej. Fakt współpracy Kaczmarka z hitlerowcami potwierdził świadek Skrzyński, jeden z prowodyrów Stronnictwa Narodowego w czasach okupacji. Ksiądz Grajner zeznał, że przekazywał za pośrednictwem Kaczmarka tajne sprawozdania dla zagranicy. Głębokie wrażenie wywarły zeznania księży reprezentujących patriotyczne, związane z narodem duchowieństwo katolickie, które wbrew instrukcjom Watykanu pomaga w umacnianiu polskości naszych Ziem Zachodnich i realizuje politykę porozumienia między Kościołem a państwem. Mówi ksiądz doktór Kotula, członek kapituły wrocławskiej. A oto mocne słowa księdza profesora Czuja, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drogę zdrady i bankructwa moralnego oskarżonych nakreślił w swym przemówieniu prokurator pułkownik Zarakowski. Wyrok, który zapadł, zgodny jest z poczuciem sprawiedliwości milionów uczciwych Polaków, całego naszego narodu. Uznając, że oskarżeni uczynili wysiłek, by zrozumieć ogrom szkód, jakie działalność ich wyrządziła państwu, narodowi i samemu Kościołowi, sąd skazał Czesława Kaczmarka na 12 lat więzienia, jego wspólników na kary od lat pięciu do dziesięciu. W stosunku do oskarżonej Niklewskiej, która była narzędziem w ręku swych przełożonych, zastosowano zawieszenie kary. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Niklewska została zwolniona.

hide tab