Naród wymierza sprawiedliwość

Naród wymierza sprawiedliwość
Loading the player ...
Full title: Naród wymierza sprawiedliwość
Release Date: 1944
Subject Categories: wydarzenia polskie, prawo
Tags: sąd, proces
overview
About the film

Budynek sądu w Lublinie. Tablica "Specjalny Sąd Karny". Sala rozpraw. Akta prokuratora. Przewodniczący sądu. Zeznania świadków. Prokurator.

Supervisor: Jerzy Bossak
Director of Photography: Adolf Forbert
Subject Number: 3
Event: proces sądowy
Time: 1944
Place: Lublin
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:02Plansza: "NARÓD WYMIERZA SPRAWIEDLIWOŚĆ".
00:00:07:00Tablica z napisem: "SPECJALNY SĄD KARNY".
00:00:10:00Sala rozpraw - stół sędziowski, na nim krzyż, sędzia zajmuje miejsce.
00:00:14:03Sędzia czyta akt oskarżenia.
00:00:18:02Publiczność na sali, w tłumie oskarżony.
00:00:23:04Akta sprawy.
00:00:30:12Publiczność na sali rozpraw.
00:00:34:19Sędzia czyta akt oskarżenia.
00:01:18:14Oskarżony Musielski zeznaje, stojąc przed mikrofonem.
00:01:22:00Zeznaje świadek Jankowska.
00:01:27:08Zeznaje świadek Stankiewicz.
00:01:33:06Panorama po sali sądowej.
00:01:40:14Prokurator Sawicki.
00:01:45:12Prokurator Sawicki przemawia.
00:02:38:15Panorama sali sądowej.
hide tab
reader text

Dekretem polskiej władzy państwowej stworzono na wyzwolonym obszarze Rzeczypospolitej Specjalny Sąd Karny, w którego kompetencje wchodzą sprawy o zdrady narodu polskiego. Przed sądem stanęli renegaci, którzy nie tylko wyrzekli się polskości, ale postępowaniem swym czynnie pomagali Niemcom w ich zbrodniach. Podajemy fragmenty z rozprawy przeciwko folksdojczowi Musielskiemu, który jako kierownik niemieckiego obozu pracy znęcał się nad obywatelami polskimi. Oskarżony Musielski. Świadek Jankowska opowiedziała, jak bił on Polaków po twarzy, kopał i groził Majdankiem. Świadek Stankiewicz stwierdził, że Musielski przewyższył swym okrucieństwem poprzednich kierowników obozu, Niemców. Prokurator, doktor Sawicki, zażądał dla oskarżonego kary śmierci. Po naradzie sąd skazał Musielskiego na karę śmierci przez powieszenie.

hide tab