Po uchwale Prezydium Rządu

Po uchwale Prezydium Rządu
Loading the player ...
Full title: Po uchwale Prezydium Rządu. Uchwała rządu w Nowej Hucie. Budowa stalowni
Release Date: 1953-06-03
Duration: 02:06
overview
About the film

Budowniczowie Nowej Huty podczas wiecu na terenie budowy. Robotnicy podczas prac budowlanych. Dyrektor nadzoruje postępy robót. Budowa walcowni zgniatacza. Montaż konstrukcji stalowych.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Roman Wionczek
Subject Number: 2-3
Person: Jan Anioła (dyrektor Nowej Huty)
Object: kombinat Nowa Huta
Event: budowa Nowej Huty
Time: 1953
Place: Nowa Huta
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:19Napis: "Po uchwale Prezydium Rządu". W tle teren budowy kombinatu Nowa Huta.
00:00:07:15Budowniczowie Nowej Huty uczestniczą w spotkaniu na terenie budowy.
00:00:34:15Robotnicy przy pracy.
00:00:37:15Jan Anioła nadzoruje postęp robót.
00:01:15:05Budowa walcowni zgniatacza.
00:01:46:03Robotnicy montują konstrukcje stalowe.
hide tab
reader text

Nowa Huta - najważniejsza, kluczowa pozycja naszego socjalistycznego budownictwa. Z powagą wysłuchali budowniczowie kombinatu historycznej uchwały Prezydium Rządu w sprawie terminowego zakończenia pierwszego etapu robót. Zakłady produkcyjne całego kraju wzmagają tempo dostaw dla Nowej Huty. Rośnie konstrukcja siłowni, gdzie znajdą pomieszczenie potężne kotły, montowane radzieckim systemem blokowym. Dyrektor Nowej Huty inżynier Anioła kontroluje co dzień postępy robót na wszystkich odcinkach budowy. Nowe harmonogramy to ważny środek w walce o terminową realizację planów. Ruszyła budowa walcowni zgniatacza. Osiemnaście tysięcy metrów sześciennych betonu pochłonie wielka płyta fundamentowa, która musi być wykonana jeszcze w bieżącym roku. Twórczym wysiłkiem całego narodu powstaje Nowa Huta, wielkie dzieło naszego budownictwa, sztandarowa inwestycja planu sześcioletniego.

hide tab