Cement dla wielkich budowli

Cement dla wielkich budowli
Loading the player ...
Full title: Cement dla wielkich budowli
Release Date: 1951-04-18
Duration: 00:59
Subject Categories: budownictwo, gospodarka
overview
About the film

Dostarczanie surowca do Cementowni „Bolszewik”. Pracownicy podczas pracy w cementowni. Załadunek cementu na barki.

Subject Number: 11
Person: Jewdokia Miłowa (przodownica pracy)
Event: produkcja cementu w Cementowni „Bolszewik”
Time: 1951
Place: Wolsk
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:10Plansza: „ze świata”.
00:00:06:18Napis: „Cement dla wielkich budowli Z.S.R.R.”, w tle kominy cementowni.
00:00:13:22Wybuch na zboczu kamieniołomu.
00:00:19:18Koparka ładuje urobek do wagoników.
00:00:29:03Brama wjazdowa do fabryki z napisem w języku rosyjskim: „Cementownia »Bolszewik«”.
00:00:31:11Hala produkcyjna w cementowni.
00:00:34:16Jewdokia Miłowa, przodownica pracy podczas doglądania urządzeń w cementowni.
00:00:47:01Robotnicy odbierają worki cementu z taśmociągu.
hide tab
reader text

Nad Wołgą, w okolicy miasta Wolsk kamieniołomy dostarczają surowca dla olbrzymiej Cementowni „Bolszewik”. Spójrzmy na rozmiary fabryki, na ilość obsługi. Cementownia „Bolszewik” jest doskonale zmechanizowana. Jewdokia Miłowa, słynna przodownica pracy, delegatka do Rady Najwyższej Związku obsługuje wielki kompleks pieców do wypalenia cementu. Z fabryki transportery wyrzucają worki wprost do barki – barkami cement popłynie na tereny budowy potężnych hydrostacji wołżańskich.

hide tab