Cement dla wielkich budowli

Cement dla wielkich budowli
Loading the player ...
Tytuł pełny: Cement dla wielkich budowli
Data wydania: 1951-04-18
Czas trwania: 00:59
Kategorie tematyczne: budownictwo, gospodarka
opis filmu
O filmie

Dostarczanie surowca do Cementowni „Bolszewik”. Pracownicy podczas pracy w cementowni. Załadunek cementu na barki.

Numer tematu: 11
Osoba: Jewdokia Miłowa (przodownica pracy)
Zdarzenie: produkcja cementu w Cementowni „Bolszewik”
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Wolsk
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:03:10Plansza: „ze świata”.
00:00:06:18Napis: „Cement dla wielkich budowli Z.S.R.R.”, w tle kominy cementowni.
00:00:13:22Wybuch na zboczu kamieniołomu.
00:00:19:18Koparka ładuje urobek do wagoników.
00:00:29:03Brama wjazdowa do fabryki z napisem w języku rosyjskim: „Cementownia »Bolszewik«”.
00:00:31:11Hala produkcyjna w cementowni.
00:00:34:16Jewdokia Miłowa, przodownica pracy podczas doglądania urządzeń w cementowni.
00:00:47:01Robotnicy odbierają worki cementu z taśmociągu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Nad Wołgą, w okolicy miasta Wolsk kamieniołomy dostarczają surowca dla olbrzymiej Cementowni „Bolszewik”. Spójrzmy na rozmiary fabryki, na ilość obsługi. Cementownia „Bolszewik” jest doskonale zmechanizowana. Jewdokia Miłowa, słynna przodownica pracy, delegatka do Rady Najwyższej Związku obsługuje wielki kompleks pieców do wypalenia cementu. Z fabryki transportery wyrzucają worki wprost do barki – barkami cement popłynie na tereny budowy potężnych hydrostacji wołżańskich.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę