Na konferencji paryskiej

Na konferencji paryskiej
Loading the player ...
Full title: Na konferencji paryskiej
Release Date: 1951-03-21
Duration: 00:57
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Samolot na lotnisku. Gromyko wita się z delegatami. Sala obrad. Delegacja radziecka.

Subject Number: 9
Person: Andriej Gromyko (radziecki polityk, ekonomista)
Event: delegacja radziecka na konferencji paryskiej
Time: 1951
Place: Paryż
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:08Plansza: „ze świata”.
00:00:06:07Napis: „Na konferencji paryskiej FRANCJA”, w tle lądujący samolot.
00:00:14:15Z samolotu wychodzi Andriej Gromyko. Powitanie.
00:00:33:05Miejsce obrad, przed budynkiem stojący policjanci.
00:00:36:23Sala obrad.
00:00:56:00Dyplomaci podczas obrad.
hide tab
reader text

W Paryżu na propozycję Związku Radzieckiego rozpoczęli obrady zastępcy ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw. Jako delegat radziecki przybył do Paryża wiceminister Gromyko. Ta wstępna konferencja ma na celu ustalenie porządku dla przyszłych obrad ministrów czterech mocarstw w sprawie rozbrojenia Niemiec, zawarcia traktatu pokojowego zgodnie z umową poczdamską i redukcji zbrojeń. Przedstawiciele mocarstw zachodnich starają się sabotować tę konferencję, ale delegat ZSRR, poparty przez międzynarodową opinię publiczną, walczy uporczywie o to, by posunąć naprzód sprawę pokoju.

hide tab