Delegat całego narodu

Delegat całego narodu
Loading the player ...
Full title: Delegat całego narodu. Stalin – delegat całego narodu
Release Date: 1950-12-27
Duration: 01:24
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Kreml. Zebrani na wiecu w hali fabrycznej. Przemówienie Wiktora Izosimowa. Robotnicy głosują. Robotnicy biją brawo.

Subject Number: 11
Person: Wiktor Izosimow (przemawiający na wiecu), Józef Stalin (dożywotni dyktator Związku Radzieckiego)
Event: wiec przedwyborczy w zakładzie elektrotechnicznym w Moskwie
Time: 1951
Place: Moskwa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:11Plansza: „ZE ŚWIATA”.
00:00:06:17Napis: „Delegat całego narodu Z.S.R.R”, w tle Moskwa.
00:00:14:23Kreml.
00:00:26:19Zebrani na wiecu w hali fabrycznej.
00:00:34:12Przemawia Wiktor Izosimow (po rosyjsku).
00:01:00:08Zebrani biją brawo.
00:01:11:08Robotnicy głosują.
00:01:18:10Zebrani biją brawo.
hide tab
reader text

Moskwa, Kreml – siedziba wielkiego wodza mas pracujących Józefa Stalina. 71. rocznicę jego urodzin świeciliśmy uroczyście i radośnie wraz z całą postępową ludzkością. Ludzie radzieccy raz jeszcze dali wyraz swej miłości i przywiązania do swego nauczyciela i przywódcy. W wyborach do Rad Ludu Pracującego ZSRR pierwszym kandydatem ludzi radzieckich był Stalin. Oto fragment wielkiego zebrania przedwyborczego w stalinowskim okręgu Moskwy w hali Moskiewskich Zakładów Elektrotechnicznych. Za Stalinem stoi cały potężny naród radziecki.

hide tab