Niemcy. Naprzód do socjalizmu!

NRD. Naprzód do socjalizmu!
Loading the player ...
Full title: NRD. Naprzód do socjalizmu!
Release Date: 1952-08-13
Date of Production: 1952
Duration: 01:52
Subject Categories: świat
Tags: pochody
overview
About the film

Pochód na ulicach Berlina.

Subject Number: 8
Event: kongres Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
Time: 1952
Place: Berlin
Foreign Exchange: Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:15Napis: „Naprzód do Socjalizmu!”.
00:00:05:01Pochód ulicami Berlina.
00:00:15:07Wilhelm Pieck.
00:00:18:10Idą milicjanci.
00:00:26:06Idą młodzi lotnicy.
00:00:43:21Ludzie machają i wiwatują.
00:00:51:02Trybuna honorowa.
00:00:55:05Idą dzieci, młodzież, mieszkańcy Berlina.
00:01:12:04Wciąganie ogromnej wiechy na nowe budynki.
00:01:27:04Uroczystość wręczenia broni nowym milicjantom.
hide tab
reader text

Pół miliona berlińczyków wzięło udział w wielkiej manifestacji ku czci drugiej konferencji partyjnej SED, której obrady poświęcone były wzmocnieniu siły i budownictwa socjalistycznego w NRD. W wielkim pochodzie wzięły udział oddziały milicji ludowej, stojącej na straży demokratycznego, pokojowego budownictwa. Idą młodzi towarzysze ze szkół morskich i szybowcowych FDJ. Młodzież nowych Niemiec, walcząca przeciwko zakusom amerykańskiego imperializmu, wychowana w duchu międzynarodowego braterstwa i walki o pokój. Obok kierowników partii pozdrawia uczestników konferencji generał Czujkow. Uczestnicy drugiej konferencji SED wzięli udział w radosnej uroczystości w alei Stalina. Wciągnięto wiechę nad ukończonymi blokami nowej dzielnicy mieszkaniowej – berlińskiej MDM. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie broni członkom ludowej milicji. Otrzymali tę broń z robotniczych rąk dla obrony robotniczej sprawy. Naszej wspólnej sprawy socjalistycznego budownictwa i pokoju.

hide tab