Rok szkolny rozpoczęty

Rok szkolny rozpoczęty
Loading the player ...
Full title: Rok szkolny rozpoczęty. Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole TPD przy ul. Kopernika. Rozpoczęcie roku w szkole w Kamieńcu
Release Date: 1950-09-06
Duration: 01:55
Subject Categories: nauka i oświata, dzieci, budownictwo
Tags: szkoła
overview
About the film

Budynek szkolny. Wnoszenie sprzętu szkolnego do sal lekcyjnych. Dzieci zebrane w auli. Klaszczące dzieci. Dzieci idące drogą. Przemawia minister oświaty Witold Jarosiński. Dzieci siedzące w ławkach.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 3-5
Person: Jerzy Albrecht (przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej), Witold Jarosiński (minister oświaty)
Object: szkoła TPD przy ul. Kopernika w Warszawie
Event: rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Time: 1950
Place: Warszawa, Kamieniec
Foreign Exchange: Welt im Film, Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:13Napis: „Rok szkolny rozpoczęty”, w tle budynek szkolny przy ul. Kopernika w Warszawie.
00:00:07:22Budynek szkolny.
00:00:21:19Wnoszenie sprzętu szkolnego.
00:00:29:03Dwaj robotnicy zawieszają tablicę w klasie.
00:00:36:09Dzieci przed szkołą.
00:00:41:13Dzieci wchodzące do budynku.
00:00:47:22Przemawia Jerzy Albrecht.
00:00:57:09Do zebranych w auli przemawia delegat załogi robotniczej.
00:01:02:00Klaszczące dzieci.
00:01:12:12Dzieci idące wiejską drogą.
00:01:30:12Dzieci zebrane przed szkołą w Kamieńcu.
00:01:39:00Przemawia minister oświaty Jarosiński.
00:01:42:19Oklaski.
00:01:49:08Nauczycielki rozdają książki dzieciom siedzącym w ławkach.
hide tab
reader text

W całym kraju prowadzono podczas wakacji intensywne prace nad remontem i budową szkół. Oto nowa szkoła TPD przy ul. Kopernika w Warszawie. Wszystko musi być gotowe na czas. Wykończony budynek, sprzęt szkolny, pomoce naukowe. Wszystko jest gotowe na czas. Cóż to za szczęście mieć taką szkołę. Już sam jej wygląd budzi radość.
1 września przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej Jerzy Albrecht przekazał dzieciom i wychowawcom najserdeczniejsze życzenia.
Mówi do dzieci delegat załogi robotniczej, która zbudowała ten piękny gmach: „Warszawscy budowlani oddają nową szkołę przyszłym budowniczym Polski Ludowej”.
Tego samego dnia w całej Polsce zaroiły się drogi wiejskie. Dzieci chłopów idą do nowych szkół. W Spółdzielni Produkcyjnej Kamieniec minister oświaty Jarosiński otwiera szkołę w dawnym obszarniczym dworze. Pomyślnej nauki.

hide tab