Mordercy ś. p. Ściborka przed sądem

Mordercy ś. p. Ściborka przed sądem
Loading the player ...
Full title: Mordercy posła Ścibiorka przed sądem
Release Date: 1946-11-20
Subject Categories: prawo, historia
overview
About the film

Sala sądowa. Oskarżeni.

Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 4
Person: Władysław Garnowski (pułkownik WP, sędzia), Witold Stefan Szulborski (pułkownik, Korpus Sądowy WP), Bolesław Ściborek (działacz ruchu ludowego, nauczyciel, zamordowany przez funkcjonariuszy UB), Henryk Szymczak - Pseudonim Heniuś. (oskarżony), Tadeusz Rek (świadek, wiceminister sprawiedliwości.), Edward Rettinger (adwokat), Antonina Grabowska (adwokat), Bolesław Panek - pseudonim Gryf. (oskarżony), Władysław Rosiński - pseudonim Grom. (oskarżony), Wiesław Płoński - pseudonim Wilczek. (oskarżony), Czesław Szpondrowski (prokurator), Irena Dmochowska (oskarżona), Stanisław Bańczyk (świadek), Waldemar Czaplarski - pseudonim Kruk. (oskarżony), Henryk Holder (naczelny prokurator wojskowy), Mieczysław (Mojżesz) Maślanko (adwokat)
Event: mordercy śp. Ścibiorka przed sądem
Time: 1946-11
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Mordercy ś.p. Ściborka przed sądem".
00:00:10:15Sąd wojskowy.
00:00:17:14Ława oskarżonych.
00:00:28:15Oskarżeni.
00:00:44:20Oskarżony Wiesław Płoński - pseudonim Wilczek.
00:00:49:17Oskarżony Waldemar Czaplarski - pseudonim Kruk.
00:00:55:23Oskarżony Henryk Szymczak - pseudonim Heniuś.
00:01:00:23Oskarżony Bolesław Panek - pseudonim Gryf.
00:01:06:12Oskarżony Władysław Rosiński - pseudonim Grom.
00:01:14:03Oskarżona Irena Dmochowska.
00:01:20:18Korespondenci pism krajowych i zagranicznych.
00:01:27:15Dowody sądowe: broń palna - pistolety.
00:01:32:00Świadek Tadeusz Rek - wiceminister sprawiedliwości.
00:01:45:08Świadek, poseł Stanisław Bańczyk.
00:01:55:11Skazani.
hide tab
reader text

W Warszawie odbył się proces o zabójstwo wybitnego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego posła Bolesława Ścibiorka. Przed sądem wojskowym zasiedli członkowie podziemnej organizacji terrorystycznej, którzy okazali się sprawcami ohydnego morderstwa. Jak wynikło z zeznań, Ścibiorka zamordowano, ponieważ przeciwstawiał się polityce władz PSL zmierzającej do zerwania współpracy ze stronnictwami bloku demokratycznego. Te same koła, które inspirowały morderstwo, zrzuciły potem odpowiedzialność za nie na organa bezpieczeństwa i stronnictwa demokratyczne. Było to więc nie tylko skrytobójstwo, ale i wyrafinowana prowokacja polityczna. Oto fragmenty sensacyjnego przewodu sądowego. Oskarżeni: Wiesław Płoński, pseudonim "Wilczek". Waldemar Czaplarski, pseudonim "Kruk". Henryk Szymczak, pseudonim "Heniuś". Bolesław Panek, pseudonim "Gryf". Władysław Rosiński, pseudonim "Grom". Oskarżona o współudział i pomoc Irena Dmochowska, pracownica ambasady amerykańskiej. Na sali obecni byli korespondenci pism krajowych i zagranicznych. Z tej broni zamordowano posła Ścibiorka. Na świadka powołano między innymi wiceministra sprawiedliwości Tadeusza Reka, który był przyjacielem zmarłego. Zeznawał, również jako świadek, poseł Bańczyk. Pytania prokuratora i przewodniczącego sądu niejednokrotnie wprowadzały przywódcę PSL w zakłopotanie. Sąd skazał oskarżonych Płońskiego i Panka na karę śmierci. Irenę Dmochowską na pięć lat więzienia. Pozostałych oskarżonych na 10 lat.

hide tab