Proces urzędników Inspekcji Budowlanej

Proces urzędników Inspekcji Budowlanej
Loading the player ...
Full title: Proces urzędników Inspekcji Budowlanej
Date of Production: 1949
Subject Categories: prawo
Tags: urzędnik
overview
About the film

Proces urzędników Inspekcji Budowlanej w MON.

Object: ulica Nowy Świat, ulica Wilcza, Sala Sądu Wojskowego w MON
Event: proces urzędników Inspekcji Budowlanej
Time: 13-14.12.1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:07Ujęcie sali rozpraw.
00:00:34:16Zeznający świadek.
00:00:53:07Ława oskarżonych.
00:01:21:07Akta.
00:01:40:22Ogólny widok ulicy Nowy Świat.
00:02:12:10Zniszczone kamienice.
00:02:54:20Przeglądanie dokumentów.
00:03:26:18Sala sądowa.
hide tab