Zjednoczenie stronnictw ludowych

Zjednoczenie stronnictw ludowych
Loading the player ...
Full title: Zjednoczenie stronnictw ludowych
Release Date: 1949-12-01
overview
About the film

Fragment obrad Kongresu. Przemówienia.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 1
Person: Konstanty Rokossowski (marszałek Polski), Bolesław Bierut (prezydent RP), Józef Cyrankiewicz (premier RP), Władysław Kowalski (działacz polityczny, publicysta, literat)
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 49/49".
00:00:20:09Napis: "Zjednoczenie STRONNICTW LUDOWYCH".
00:00:25:20Obrady kongresu.
00:00:35:19Władysław Kowalski przemawia.
00:00:45:15Bolesław Bierut przemawia.
00:01:07:18Konstanty Rokossowski przemawia.
00:01:29:18Józef Cyrankiewicz przemawia.
hide tab
reader text

Na Kongres Zjednoczeniowy Stronnictw Ludowych, który położył kres rozbiciu ruchu ludowego w Polsce, przybyło setki delegatów chłopskich - SL-owców i PSL-owców ze wszystkich stron kraju. Przewodniczył obradom marszałek Władysław Kowalski. Witając Kongres prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut powiedział: "Wzmacniajmy łączność ludu pracującego wsi i miast i strzeżmy niezłomnie sojuszu robotniczo-chłopskiego, jako niezawodnego fundamentu władzy ludowej." Pozdrowienie od Wojska Polskiego przekazał obradującym marszałek Konstanty Rokossowski, który oświadczył, że żołnierze polscy godnie spełniają obowiązek obrony pokoju i wolności narodu polskiego. Przemawia w imieniu Komitetu Centralnego PZPR, premier Cyrankiewicz. Zacieśniający się sojusz robotniczo-chłopski służy Polsce ludowej. W oparciu o ten sojusz budujemy w Polsce socjalizm.

hide tab