Zjednoczenie stronnictw ludowych

Zjednoczenie stronnictw ludowych
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zjednoczenie stronnictw ludowych
Data wydania: 1949-12-01
opis filmu
O filmie

Fragment obrad Kongresu. Przemówienia.

Redakcja: Olga Borzechowa
Komentarz: Adam Galis
Numer tematu: 1
Osoba: Konstanty Rokossowski (marszałek Polski), Bolesław Bierut (prezydent RP), Józef Cyrankiewicz (premier RP), Władysław Kowalski (działacz polityczny, publicysta, literat)
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 49/49".
00:00:20:09Napis: "Zjednoczenie STRONNICTW LUDOWYCH".
00:00:25:20Obrady kongresu.
00:00:35:19Władysław Kowalski przemawia.
00:00:45:15Bolesław Bierut przemawia.
00:01:07:18Konstanty Rokossowski przemawia.
00:01:29:18Józef Cyrankiewicz przemawia.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na Kongres Zjednoczeniowy Stronnictw Ludowych, który położył kres rozbiciu ruchu ludowego w Polsce, przybyło setki delegatów chłopskich - SL-owców i PSL-owców ze wszystkich stron kraju. Przewodniczył obradom marszałek Władysław Kowalski. Witając Kongres prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut powiedział: "Wzmacniajmy łączność ludu pracującego wsi i miast i strzeżmy niezłomnie sojuszu robotniczo-chłopskiego, jako niezawodnego fundamentu władzy ludowej." Pozdrowienie od Wojska Polskiego przekazał obradującym marszałek Konstanty Rokossowski, który oświadczył, że żołnierze polscy godnie spełniają obowiązek obrony pokoju i wolności narodu polskiego. Przemawia w imieniu Komitetu Centralnego PZPR, premier Cyrankiewicz. Zacieśniający się sojusz robotniczo-chłopski służy Polsce ludowej. W oparciu o ten sojusz budujemy w Polsce socjalizm.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę