Zakończenie Tygodnia Oświaty, Prasy i Książki

Zakończenie Tygodnia Oświaty, Prasy i Książki
Loading the player ...
Full title: Zakończenie Tygodnia Oświaty, Prasy i Książki
Release Date: 1949-05
Duration: 01:30
overview
About the film

Jasienica Dolna, tłum mieszkańców. Przemówienie Józefa Cyrankiewicza. Premier Józef Cyrankiewicz odwiedza ośrodek prowadzący kursy dla analfabetów. Józef Cyrankiewicz i Stanisław Skrzeszewski rozdają elementarze.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Henryk Makarewicz
Subject Number: 2
Person: Józef Cyrankiewicz (premier), Stanisław Skrzeszewski (minister spraw zagranicznych, minister oświaty)
Time: 1949
Place: Jasienica Dolna
Foreign Exchange: Gaumont British, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Rights: Filmoteka Narodowa, WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 21/49”.
00:00:19:19Napis: „Zakończenie TYGODNIA Oświaty, Prasy i Książki”. Tłum.
00:00:35:15Józef Cyrankiewicz.
00:00:43:10Tłum z transparentami.
00:00:46:16Dzieci. Chłopiec trzymający transparent Szkoły Ogólnokształcącej w Mańkowicach.
00:00:56:22Premier Cyrankiewicz wizytuje szkołę dla dorosłych.
00:01:27:07Chłopi uczą się czytać.
hide tab
reader text

Na zakończenie Tygodnia Oświaty, Prasy i Książki premier Cyrankiewicz oraz minister Skrzeszewski przybyli do wsi Jasienica Dolna na Górnym Śląsku. Ludność całej gminy zebrana na błoniach wysłuchała przemówienia premiera o konieczności rozwoju czytelnictwa wśród szerokich rzesz ludności. Miejscowi nauczyciele zobowiązali się w ciągu roku całkowicie zlikwidować analfabetyzm na terenie swej gminy. Podczas odwiedzin na kursie dla niepiśmiennych premier w przyjacielskiej rozmowie wypytywał uczniów o postępy i z zaciekawieniem przeglądał ich prace. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali w podarunku od premiera Cyrankiewicza i ministra Skrzeszewskiego nowe elementarze.

hide tab