Dostawy UNRRA

Dostawy UNRRA
Loading the player ...
Full title: Dostawy UNRRA - wyładunek w porcie
Release Date: 1945-08-29
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Dostawy UNRRY, wyładunek, dostawa do Łodzi, montaż traktorów.

Director of Photography: Seweryn Kruszyński
Subject Number: 1
Event: pomoc zagraniczna
Time: 1945
Place: Łódź
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:07:09Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 23/45".
00:00:18:12Skrzynia z napisem UNRRA. Poland.
00:00:23:14Dźwig przenosi skrzynie na wózki.
00:00:33:08Hala fabryczna, robotnicy otwierają skrzynie.
00:00:37:00Montaż traktorów.
00:00:51:07Zmontowane traktory.
00:01:11:12Wyjeżdżające traktory z fabryki.
00:01:17:06Traktory jadące drogą wśród pól.
hide tab
reader text

50 wagonów z dostawami UNRRA przybyło do Łodzi. Połowę tego transportu stanowią artykuły żywnościowe, medykamenty i bawełna. Resztę, maszyny rolnicze i narzędzia gospodarskie. W Łodzi pracuje już doskonale zorganizowana montownia traktorów UNRRA. Gotowe maszyny kieruje się do wszystkich województw do udziału w kampanii żniwnej. Niedawno obradowała w Londynie europejska komisja UNRRA. Na skutek interwencji delegatów rządu polskiego pomoc dla Polski będzie wydatnie zwiększona i wyniesie nie mniej niż 75 tysięcy ton towarów miesięcznie.

hide tab
comment

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) - organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Ok 70% świadczeń na rzecz UNRRA pochodziło z USA. Największymi odbiorcami były: Chiny, Polska, Włochy, Jugosławia.

hide tab