Premier wśród młodzieży

Premier wśród młodzieży
Loading the player ...
Full title: Premier Osóbka-Morawski wśród młodzieży akademickiej, pracującej przy odbudowie stolicy
Release Date: 1946-06-18
Duration: 00:15
overview
About the film

Premier rozmawia ze studentami. Premier i studenci usuwają gruz z ulic.

Supervisor: Jerzy Bossak
Realisation: Ludwik Perski
Assistant Camera: Karol Szczeciński
Subject Number: 3
Person: Edward Osóbka-Morawski (premier Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej)
Event: premier Osóbka-Morawski wśród młodzieży akademickiej, pracującej przy odbudowie stolicy
Time: 1946-06
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:07Premier rozmawia ze studentami.
00:00:02:14Studenci uprzątają gruzy.
00:00:04:18Studentka przy pracy.
00:00:07:12Studenci i premier uprzątają gruzy.
00:00:10:20Studenci i premier z łopatami.
hide tab
reader text

Premier odwiedził warszawskich akademików w dniu zakończenia przez nich prac przy usuwaniu gruzów i porządkowaniu ulic stolicy.

hide tab