Przesilenie gabinetowe we Francji

Przesilenie gabinetowe we Francji
Loading the player ...
Full title: Przesilenie gabinetowe we Francji.Ustąpienie de Gaulle'a i nowy gabinet.
Release Date: 1946-02-21
overview
About the film

Przybycie de Gaulle'a. Tłumy przed gmachem. Félix Gouin. Dziennikarze. Przedstawiciele nowego rządu.

Subject Number: 10
Person: Félix Gouin (szef tymczasowego rządu francuskiego w 1946 r. (funkcja prezydencka)), Charles de Gaulle (polityk francuski i teoretyk wojskowości, przewodniczący Rządu Tymczasowego Republiki (od 3 czerwca 1944 r. do 26 stycznia 1946 r.)), Georges-Augustin Bidault (francuski polityk, premier Francji w 1946 r. (przewodniczący rządu, funkcja zbliżona do prezydentury)), Maurice Thorez (francuski polityk komunistyczny, wieloletni sekretarz generalny Francuskiej Partii Komunistycznej)
Object: gmach Izby Deputowanych
Event: przesilenie gabinetowe we Francji (ustąpienie Charles’a de Gaulle’a i nowy gabinet)
Time: 1946-02
Place: Paryż
Foreign Exchange: Svensk Film News (SFN), Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:16Gmach Izby Deputowanych.
00:00:04:12De Gaulle wysiada z samochodu i wchodzi do budynku.
00:00:11:03Mężczyźni czytający gazety.
00:00:12:16Nagłówki gazet.
00:00:16:19Tłumy Paryżan.
00:00:19:22Dziennikarze.
00:00:21:12Sala. Francuscy politycy.
00:00:37:07Félix Gouin
00:00:42:15Tłum reporterów i filmowców.
00:00:46:06Mężczyzna przy samochodzie.
00:00:49:06Jeden z członków nowego rządu palący fajkę.
00:00:51:06Tłumy przed gmachem.
00:00:54:01Przedstawiciele nowego rządu.
hide tab
reader text

De Gaulle ustąpił. Wiadomość o jego rezygnacji zelektryzowała Paryż. Przed Izbą Deputowanych zebrały się tłumy ciekawe rezultatów przesilenia. Po naradach socjalistów i komunistów misję utworzenia nowego rządu powierzono prezydentowi Zgromadzenia Narodowego Félixowi Gouin. Reporterzy i operatorzy filmowi w oczekiwaniu na prezentację nowego gabinetu. Oto rząd Félixa Gouin. Złożony z przedstawicieli partii komunistycznej, socjalistycznej i ludowej.

hide tab