Koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej

Koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej
Loading the player ...
Polska
1927
Duration:
0:13:16
Signature: MF.962
overview
About the film

Życie na Wileńszczyźnie i uroczystości koronacyjne obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Person: Romuald Jałbrzykowski (arcybiskup, metropolita wileński), Edward Ropp (metropolita mohylewski), Ignacy Mościcki (prezydent Polski), Józef Piłsudski (marszałek Polski)
Time: 1927-07-02
Place: Wilno
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound format: brak
Aspect ratio: 4:3
Colour: czarno-biały
Language: pl
sequence description
00:00:00:00Plansza tekstowa: „Z kilku krwawym znojem odzyskanych dzielnic powstało mocarstwo polskie”.
00:00:04:09Plansza tekstowa: „Przed trybunałem świata znalazł już dziś posłuch żołnierski parol Marszałka Piłsudskiego: WILNA NIE ODDAM!!!”
00:00:06:11Plansza tekstowa: „Bagnetem zakreślił żołnierz Marszałka Piłsudskiego granice Rzeczypospolitej i czujnie trzyma na nich straż”.
00:00:09:11Plansza tekstowa: „Bagnetem zakreślił żołnierz Marszałka Piłsudskiego granice Rzeczypospolitej i czujnie trzyma na nich straż. Strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza w Wileńszczyźnie”.
00:00:20:06Drewniana strażnica z gankiem. Na ławce siedzą żołnierze z karabinami. Ze strażnicy wychodzą na patrol dwaj żołnierze, inni siedzą na ganku. Na piasku siedzi dziecko. Siedzący na ławce kolejno wstają i idą do strażnicy.
00:00:49:11Plansza tekstowa: „A oto obywatel wileńszczyzny, który zpewnością przeżyje Waldemarasa”.
00:00:51:17Dwaj żołnierze na ławce. Jeden czyści karabin, drugi trzyma na kolanach dziecko i obejmuje psa.
00:01:01:00Plansza tekstowa: „...a tuż na polach granicznych „cywile” spokojnie mogą zbierać plony swej pracy”.
00:01:06:21Rolnicy ładują snopy zboża na wóz drabiniasty. Kołyszące się łany zboża.
00:01:16:20Powtórzona ww. plansza tekstowa i rolnicy ładujący na wóz snopy zboża.
00:01:37:20Plansza tekstowa: „Młode orlęta wileńskie wkrąg Orła Białego”.
00:01:40:06Krąg harcerzy zebranych przy Orle ułożonym z białych kamieni. Młodzież klęczy. Sztandar.
00:01:47:14Plansza tekstowa: „Bohaterskie dzieci - harcerze, najmłodsi żołnierze Marszałka Piłsudskiego zasłużeni w bojach o Wilno składają przysięgę na wierność swej ziemi”.
00:01:57:22Harcerze przysięgają na sztandar.
00:02:05:20Plansza tekstowa: „Ojczyźnie - życie, Wodzowi - posłuszeństwo... Przysięgamy!”
00:02:11:01Pochylony sztandar. Szeregi harcerskie. Harcerze powtarzają słowa przysięgi. Drewniany krzyż z tablicą pamiątkową. Harcerze zdejmują czapki.
00:02:35:07Powtórzona plansza tekstowa: „Bohaterskie dzieci [...]".
00:02:45:18Harcerze przysięgają na sztandar (powtórzone ujęcia).
00:03:02:01Plansza tekstowa: „Spadkobierca światłych idei Jagiellońskich, Marszałek Piłsudski wskrzesił prastarą wszechnicę wileńską - Uniwersytet im. Stefana Batorego”.
00:03:06:08Studenci wychodzą z uniwersytetu ze sztandarem.
00:03:10:19Powtórzona plansza tekstowa: „Spadkobierca światłych idei [...]".
00:03:13:03Studenci wychodzą z uniwersytetu ze sztandarem (powtórzone ujęcie).
00:03:14:00Plansza tekstowa: „Bezcenne zabytki architektury Wilna. Wieża katedralna i katedra”.
00:03:18:11Wieża. Katedra, widok na tympanon katedry z płaskorzeźbami i rzeźbami.
00:03:40:04Plansza tekstowa: „Kościół św.Anny.”
00:03:49:06Widok kościoła od frontu. Kilka ujęć miasta z góry Zamkowej.
00:04:12:03Plansza tekstowa: „Wilno, jak gwiazda betleemska, wskazuje drogę do Polski uciśnionej ludności z za kordonu”.
00:04:17:21Plansza tekstowa: „Uroczystości koronacji Cudownego Obrazu Marki Boskiej Ostrobramskiej ściągnęły tłumy pielgrzymów do Wilna z kraju i z Litwy Kowieńskiej”.
00:04:34:17Idzie procesja księży.
00:04:46:18Plansza tekstowa: „Dla bratnich serc niema kordonów i granic!”
00:04:51:04Plansza tekstowa: „Marszałek Piłsudski wydał rozkaz otwarcia bram granicznych wszystkim, którzy chcieli z Litwy Kowieńskiej spieszyć z hołdem dla Matki Ostrobramskiej”.
00:05:10:16Plansza tekstowa: „Rząd Kowieński nie puszczał - przekradano się chyłkiem”.
00:05:15:07W rzece płynie człowiek. Polną drogą idzie mężczyzna, za nim dzieci. Polska straż graniczna sprawdza dokumenty, przepuszcza wszystkich na polską stronę.
00:06:18:08Plansza tekstowa: „Z hołdem dla Patronki ziemi, z której wyrósł, przybył na uroczystości Marszałek Piłsudski, towarzysząc Głowie Państwa, prezydentowi Mościckiemu”.
00:06:36:11Ze schodów dworca schodzi prezydent Mościcki ze świtą. Zatrzymują się. Podjeżdża odkryta limuzyna (Rolls-Royce), prezydent wsiada, za nim Włodzimierz Raczkiewicz. Odjeżdżają. Peron dworca. Podjeżdża pociąg, stoi kompania honorowa Wojska Polskiego. Piłsudski przechodzi po peronie.
00:07:23:04Plansza tekstowa: „Imponujący pochód sformowały niezliczone tłumy”.
00:07:26:09Procesja idzie ulicami miasta. Duchowni niosą obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Idzie m.in. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
00:08:57:12Plansza tekstowa: „Triumf Tej, Która błogosławi od wieków prastarej dzielnicy złączonej z Macierzą na wieki przez Marszałka Piłsudskiego”.
00:09:06:09Ciąg dalszy procesji. Księża niosą obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Licznie zgromadzeni ludzie pod parasolami. Na klęczniku ks. arcybiskup Edward Ropp. Wierni przed katedrą. Mościcki i Piłsudski siedzą w fotelach. Z ambony przemawia ks. bp. Michalkiewicz.
00:11:18:04Plansza tekstowa: „Króluj w odzyskanym Wilnie. Uroczysty akt Koronacji”.
00:11:23:14Plansza tekstowa: „Uroczysty akt Koronacji.”
00:11:24:15Kardynał Hlond dokonuje aktu koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, za nim stoją biskupi. Zbliżenie na obraz z koroną.
00:12:56:21Plansza tekstowa: „KRÓLUJ w ODZYSKANYM WILNIE”
00:12:58:20Zbliżenie na obraz.
hide tab
CONTENT

Wileńszczyzna i pogranicza. Harcerze składają przysięgę wierności ziemi wileńskiej. Procesja zakończona koronacją obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

hide tab