podobne do: Mi��dzypa��stwowe zawody p��ywackie Czechos��owacja - Polska