podobne do: Uroczysto��ci ku czci poleg��ych obro��c��w Lwowa