podobne do: Zjazd delegat��w Stronnictwa Ch��opskiego