podobne do: Bydgoszcz. Wy��cig p��ywacki przez Brd��