podobne do: Wr��czenie list��w uwierzytelniaj��cych prezydentowi