W obronie pokoju...

W obronie pokoju...
Loading the player ...
Tytuł pełny: W obronie pokoju... Konferencja ONZ w Paryżu. Okupacja amerykańska we Francji
Data wydania: 1951-11-28
Czas trwania: 04:22
Kategorie tematyczne: wydarzenia
opis filmu
O filmie

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemawia Andriej Wyszynski. Przemawia Dean Acheson. Amerykańskie okręty wojenne. Napisy na murach: „Les Ricains aux USA”, „Pax USN go home”.

Komentarz: Jerzy Szelubski
Numer tematu: 6-8
Osoba: Anthony Eden (minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii), Dean Acheson (minister spraw zagranicznych USA), Andriej Wyszynski (minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego), Robert Schuman (minister spraw zagranicznych Francji)
Obiekt: Organizacja Narodów Zjednoczonych
Zdarzenie: obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Paryż
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:03:00Plansza: „ze świata”.
00:00:07:09Napis: „W obronie pokoju... FRANCJA”, w tle miasto Paryż.
00:00:11:13Obiekt, w którym odbywa się VI sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
00:00:22:09Delegaci na sesję idą do budynku.
00:00:24:17Minister Eden idzie na sesję.
00:00:29:01Minister Acheson idzie na obrady.
00:00:37:13Minister Andrej Wyszynski idzie na obrady.
00:00:46:11Rozmawiający dyplomaci.
00:01:03:00Francuski minister Schuman.
00:01:18:13Przemawia minister Wyszynski.
00:02:22:23Przemawia minister Acheson.
00:02:41:07Okręty wojenne Stanów Zjednoczonych na morzu.
00:02:54:23Żołnierze amerykańscy na francuskich ulicach.
00:04:02:10Napis na murze „Les Ricains aux USA”, „Pax USN go home”.
00:04:18:12Plansza końcowa: „Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH”.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Oczy całego świata zwrócone są na Paryż, gdzie odbywa się VI Sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Narody domagają się, by cztery wielkie mocarstwa powzięły kroki zmierzające do usunięcia groźby nowej wojny. Brytyjski minister Eden. Acheson, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. Andrzej Wyszyński, minister spraw zagranicznych ZSRR, przedstawiciel państwa, którego polityka zmierza do rzeczywistego umocnienia pokoju. Francuski minister Schuman. Z napięciem i skupieniem wysłuchał świat konkretnych propozycji Związku Radzieckiego o niezwłocznym zaprzestaniu działań wojennych w Korei, o zwołaniu światowej konferencji w sprawie redukcji zbrojeń i zakazu broni atomowej. „Każdy plan ograniczenia zbrojeń musi wypływać ze szczerego dążenia do natychmiastowego zakończenia wojny w Korei – powiedział minister Wyszyński. USA, Wielka Brytania, Francja i ZSRR winny wreszcie zjednoczyć swoje wysiłki i zawrzeć pakt pokoju. Związek Radziecki wzywa wszystkich delegatów do poparcia tych propozycji, wierzy bowiem, że są one wyrazem pragnień narodów miłujących pokój”. Na tej sali niewielu jest delegatów, którzy liczą się z pragnieniami swoich narodów. „Przedkładamy propozycję przystąpienia do regulacji, ograniczenia i rozbrojenia” – powiedział wykrętnie amerykański minister. To były tylko frazesy, za którymi kryło się wychwalanie polityki zbrojeń i przygotowań wojennych. To były słowa… A tak wyglądają amerykańskie czyny. Do portów europejskich przybywa broń dla odrodzonego hitlerowskiego Wehrmachtu. Ale równocześnie Amerykanie coraz bezczelniej okupują Francję. W ONZ francuski minister głosuje posłusznie za Achesonem, ale naród francuski nienawidzi okupantów. Naród francuski pragnie prawdziwego pokoju i prawdziwej wolności. „Amerykanie precz, wracajcie do Ameryki!”, Francja należy do Francuzów!”, „Wynoście się!”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę