Prezydent NRD w Warszawie

Prezydent NRD w Warszawie
Loading the player ...
Tytuł pełny: Prezydent NRD w Warszawie
Data wydania: 1950-12-27
Czas trwania: 03:19
opis filmu
O filmie

Pociąg z delegacją niemiecką wjeżdża na peron. Premier Cyrankiewicz wita prezydenta Piecka. Przemówienie premiera Cyrankiewicza. Przemówienie prezydenta Piecka. Pieck w Belwederze.

Numer tematu: 1-3
Osoba: Józef Cyrankiewicz (premier), Bolesław Bierut (prezydent), Wilhelm Pieck (prezydent NRD)
Zdarzenie: przyjazd Wilhelma Piecka do Polski
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:17Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 1/51”.
00:00:19:12Napis: „Prezydent N.R.D. w Warszawie”, w tle pociąg wjeżdżający na stację.
00:00:35:22Wilhelm Pieck wychodzi z pociągu.
00:00:37:21Wilhelm Pieck wita się premierem Cyrankiewiczem.
00:00:53:05Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:00:53:09„Wszyscy witamy z radością przyjazd prezydenta Wilhelma Piecka...”.
00:01:37:04Przemawia prezydent Wilhelm Pieck.
00:01:48:12Wilhelm Pieck przemawia w języku niemieckim.
00:02:29:16Cyrankiewicz podaje dłoń Pieckowi.
00:02:38:15Wręczenie kwiatów prezydentowi Pieckowi.
00:03:10:00Wilhelm Pieck podczas rozmowy z prezydentem Bierutem w Belwederze.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do Warszawy przybył na zaproszenie prezydenta Bolesława Bieruta prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nieugięty bojownik antyfaszystowski, przywódca niemieckiej klasy robotniczej Wilhelm Pieck. Prezydenta Piecka powitali na Dworcu Głównym przedstawiciele Rady Państwa, rządu i partii z premierem Cyrankiewiczem na czele oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. „Wszyscy witamy z radością przyjazd prezydenta Wilhelma Piecka, ponieważ ta wizyta w Warszawie zacieśni przyjaźń pomiędzy narodem polskim i niemieckim, wzmocni wysiłki naszych narodów w walce o pokój, wzmocni front pokoju. Dlatego wyrażę uczucia całego polskiego narodu, gdy wzniosę okrzyk: Prezydent walczącej o pokój i zjednoczenie Niemiec Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelm Pieck niech żyje!”. Prezydent Pieck odpowiada premierowi Cyrankiewiczowi. Po raz pierwszy od tysiąca lat głowa państwa niemieckiego przybywa do stolicy Polski z wizytą przyjaźni i pokoju. Prezydent Pieck mówi o zbrodniach niemieckiego imperializmu, o wyzwoleniu, jakie obu naszym narodom przyniosło zwycięstwo Związku Radzieckiego, o wspólnej walce o pokój, która nas dziś łączy. Dostojnego gościa serdecznie witają liczne delegacje ludności stolicy. W godzinach wieczornych prezydent Wilhelm Pieck złożył w Belwederze wizytę prezydentowi Bolesławowi Bierutowi.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę