Radosny powrót

Radosny powrót
Loading the player ...
Tytuł pełny: Radosny powrót. Powrót wojska z obozów letnich
Data wydania: 1951-10-03
Czas trwania: 02:16
Kategorie tematyczne: wojsko
Tagi: powitanie
opis filmu
O filmie

Żołnierze jadą samochodem. Maszerujący żołnierze. Dzieci witające żołnierzy. Wojsko zebrane na placu Dzierżyńskiego. Przemówienie Jerzego Albrecht. Wręczenie upominków żołnierzom.

Komentarz: Jerzy Bossak
Montaż: Jan Rojewski
Numer tematu: 1-4
Osoba: Jerzy Albrecht (przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej)
Zdarzenie: powitanie żołnierzy powracających z letnich obozów
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:20Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 41/51”.
00:00:20:07Napisy: „Radosny powrót”, w tle żołnierze jadący samochodem.
00:00:34:02Dzieci witają żołnierzy.
00:00:49:18Maszerująca orkiestra wojskowa.
00:00:53:08Dzieci wręczają kwiaty maszerującym żołnierzom.
00:01:04:21Żołnierz maszerujący ulicami Warszawy.
00:01:10:12Żołnierze jadący odkrytymi samochodami.
00:01:23:18Mieszkańcy Warszawy witają żołnierzy kwiatami.
00:01:37:03Uroczyste powitanie żołnierzy na placu Dzierżyńskiego.
00:01:42:10Przemawia Jerzy Albrecht.
00:01:49:13Przemawia plutonowy Majewski.
00:01:56:12Upominki dla żołnierzy przodowników wyszkolenia.
00:02:08:20Chłopiec wręcza kwiaty żołnierzowi.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pełni zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wracają żołnierze ludowego Wojska Polskiego z letnich obozów szkoleniowych. W całym kraju wszędzie po drogach witają ich wesołe, roześmiane twarze, wiązanki kwiatów i serdeczne okrzyki. Uśmiechnięci i opaleni wrócili do Warszawy kościuszkowcy. Obozy letnie były trudnym egzaminem. Egzamin ten zdali żołnierze z honorem. Warszawa wita kościuszkowców nie tylko owacją, ale także fasadami pięknych domów, które wyrosły w ciągu ostatnich miesięcy. Uroczyste powitanie na placu Dzierżyńskiego. W imieniu miasta przemówił przewodniczący Rady Narodowej Jerzy Albrecht. Odpowiedział mu plutonowy Majewski. Lud Warszawy nagrodził przodowników wyszkolenia cennymi upominkami. Niech żyje Wojsko Polskie, wojsko robotników i chłopów, wierna straż naszej ludowej ojczyzny!

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę