Górnik Wincenty Pstrowski

Górnik Wincenty Pstrowski
Loading the player ...
Tytuł pełny: Górnik Wincenty Pstrowski
Data wydania: 1947-10-15
Czas trwania: 00:45
Kategorie tematyczne: gospodarka, osobowość
opis filmu
O filmie

Wezwanie Pstrowskiego. Nagłówek w gazecie: „Do wyścigu pracy w kopalniach”. Wincenty Pstrowski w kopalni przy ścianie. Węgiel na taśmociągu. Tytuł z pierwszej strony „Trybuny Ludu”: „Tysiące przodowników pracy odpowiedziało na wezwanie tow. Pstrowskiego”.

Numer tematu: 5
Osoba: Wincenty Pstrowski (górnik)
Obiekt: Kopalnia Węgla Kamiennego „Jadwiga”
Zdarzenie: rekordzista i bohater pracy górnik Pstrowski w kopalni
Czas akcji: 1947
Miejsce akcji: Zabrze
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Austria, Actualités Françaises, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:04Wycinki z gazet z fotografią Pstrowskiego.
00:00:08:18Pstrowski przy świdrowaniu ściany węgla w kopalni.
00:00:25:01Bryły węgla.
00:00:32:19Pstrowski w kopalni.
00:00:37:18Gazety z fotografią Pstrowskiego.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Polsce Ludowej wzrastają zastępy nowych bohaterów – bohaterów odbudowy, bohaterów pracy. Górnik Wincenty Pstrowski, który osiągnął 280% wykonania normy, wezwał swych kolegów do współzawodnictwa. Pobić rekord Pstrowskiego rzecz niełatwa, a przecież wielu górników odpowiedziało na jego apel. Węgiel – czarne złoto. Więcej węgla to więcej dewiz, to więcej maszyn, to szybsza odbudowa kraju. „My, górnicy, wiemy, jakie znaczenie ma nasza praca – mówi Pstrowski. – Nasz wyścig przynosi korzyści krajowi, a robotnikom pozwala osiągnąć większe zarobki”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę