Ruda szwedzka dla Polski

Ruda szwedzka dla Polski
Loading the player ...
Tytuł pełny: Ruda żelazna ze Szwecji dla hut górnośląskich
Data wydania: 1946-12-24
Kategorie tematyczne: transport, wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Transport rudy żelaznej.

Numer tematu: 4
Zdarzenie: transport rudy żelaznej
Czas akcji: 1946-12
Miejsce akcji: Gliwice
Wymiana zagraniczna: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Welt im Film
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: "RUDA SZWEDZKA DLA POLSKI".
00:00:05:07Barki transportowe na rzece.
00:00:11:06Wyładunek żelaza.
00:00:14:07Czerpak dźwigu.
00:00:26:03Barki w porcie - ujęcie z góry.
00:00:30:00Bocznica kolejowa.
00:00:32:12Mężczyzna pisze na drzwiach wagonu: "Huta Kościuszko".
00:00:34:07Wagony wypełnione żelazem.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do portu w Gliwicach przybył pierwszy transport rudy żelaznej ze Szwecji. Rudę przywiozły ze Szczecina te same barki, które przewożą na wybrzeże nasz węgiel. Kanał Kłodnicki i Odra grają coraz donioślejszą rolę w obrotach towarowych zagranicą.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę