Kurs laborantów koksochemicznych

Kurs laborantów chemicznych
Loading the player ...
Tytuł pełny: Kurs laborantów koksochemicznych
Data realizacji zdjęć: 1950
Kategorie tematyczne: nauka
opis filmu
O filmie

"Jednoroczny kurs dla samodzielnych laborantów w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. Inspektorat Jakości Produkcji Ds. Z.P.W i Wydział Szkolnictwa Zawodowego w pełnym zrozumieniu intencji i dążeń Rządu Polskiego i P.Z.P.R. zmierzających do podniesienia fachowości naszych kadr pracowniczych, zorganizowały we własnym zakresie jednoroczny kurs dla samodzielnych laborantów, którego zasadniczym zadaniem jest:
1. Poszerzenie wiadomości teoretyczne i praktyczne w wykonywanym zawodzie w zakresie chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej i koksownictwa.
2. Poszerzenie wiadomości ogólnych.
3. Wychowanie społeczno-polityczne nowych młodych kadr.
4. Zapewnieni awansu społecznego jednostkom, które wykażą się po ukończeniu kursu należytymi wynikami.
5. Usprawnienie naszej produkcji przez dopływ nowych, oddanych i odpowiednio wyszkolonych fachowców.
Na kurs uczęszczają młodzi i starzy pracownicy laboratoriów Ds. Z. P.W. synowie górników i robotników repatriantów z Francji i synowie chłopów, członkowie Z.M.P. P.Z.P.R. i bezpartyjni, pracownicy fizyczni umysłowi. Po całodziennej pracy zawodowej, zbierają się kursanci w salach wykładowych, by przez kilka godzin poza normalnymi zajęciami słuchać wykładów i utrwalać praktycznie zdobyte wiadomości w laboratoriach. Na kursie nie ma absencji, nie ma narzekań na przeciążenie pracą. Przeciwnie, zapał i chęć do nauki, olbrzymie zainteresowanie wykładami, krytyczne i rzeczowe podchodzenie do poruszanych zagadnień, a przede wszystkim żądza wiedzy, są najlepszym sprawdzianem, że to czego szukali w przybranej ojczyźnie Francji czy Belgii, to co stracili w czasie okupacji hitlerowskiej – znaleźli dopiero w Polsce Ludowej, która nie tylko stworzyła im warunki zaspokojenia wiedzy i doszkalania, ale wynagradza jeszcze za czas stracony przy nauce, a tym którzy kurs skończą z wynikiem zadowalającym, zapewnia płatne urlopy, awans społeczny i możność dalszego kształcenia się w szkołach na wyższym szczeblu".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Zdjęcia: Jerzy Pyrkosz
Asystent operatora: J. Przybylski
Obiekt: koksownia "Bolesław Chrobry", laboratorium główne kopalni "Viktoria"
Zdarzenie: kurs laborantów
Czas akcji: 20-22.02.1950
Miejsce akcji: Wałbrzych
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: brak
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Nauczyciel wyjaśniający zadanie chemiczne.
00:00:20:08Ogólny widok sali wykładowej.
00:00:32:02Kursant rozwiązujący zadanie przy tablicy.
00:00:44:04Ujęcie notujących laborantów.
00:01:02:20Oprowadzanie kursantów po koksowni "Bolesław Chrobry".
00:01:48:13Zajęcia w laboratorium.
zwiń zakładkę
zwiń zakładkę